სტუდენტთა მე-12 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია

2018 წლის 24-25 მაისს ჩატარდება სტუდენტთა მე-12 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია შემდეგი სექციების მიხედვით:
ა) საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია;
ბ) მომავლის ინჟინერია;
გ) ბიზნესის ადმინისტრირება.