2017-2018 სასწავლო წლის დოქტურანტურის I სემესტრის სწავლების გრაფიკი

2017-2018 სასწავლო წლის დოქტურანტურის I სემესტრის სწავლების გრაფიკი იხილეთ მითითებული ბმულები: