2018 წლის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა საურადღებოდ!

2018 წლის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველებმა იხილეთ, სამაგისტრო პროგრამების ანკეტა კითხვარი. ანკეტა კითვარის სანახავად გახსენით მითითებული