საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში ცხადდება ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში ცხადდება  ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგი მიმართულებით:

123.png

  კონკურსანტებმა   უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

–          განცხადება;

–          პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

–          კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტების (დიპლომის) ასლები;

–          ბიოგრაფია (CV);

–          სამოტივაციო განაცხადი;

–          სამეცნიერო ნაშრომების სია.

განცხადებები მიიღება 2018  წლის 25 ივნისიდან 13 ივლისის ჩათვლით, ყოველდღე შაბათ- კვირის     გარდა, 1000 საათიდან 1700 საათამდე, I კორპუსი, ოთახი №605, ტელ.: 032 2 74 61 55

კონკურსის ბრძანების სანახავად გადადით შესაბამის