კონკურსის შედეგები

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში №02-6/02 18.09.2019 წლის ბრძანებით გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი ღია კონკურსის გამარჯვებულები არიან:

ფაკულტეტიმიმართულება/ქვემიმართულებააკადემიური თანამდებობასახელი, გვარი
საინჟინროკომპიუტინგი/ინფორმატიკაასოცირებული პროფესორიანანიაშვილი ნათელა
საინჟინროკომპიუტინგი/ინფორმატიკაასოცირებული პროფესორიმიქელაძე მაია