ლატვიის განათლების განვითარების სააგენტოს სტიპენდია სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისთვის

ლატვიის განათლების განვითარების სააგენტომ გამოაცხადა სტიპენდიები საქართველოს მოქალაქე სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისათვის

განაცხადის შევსება/გაგზავნა უნდა მოხდეს 2020 წლის 1 აპრილის ჩათვლით შემდეგი ბმულის გამოყენებით:http://viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/