ონლაინ კონფერენცია: კორონავირუსი VS ავიაცია, გამოწვევები და შესაძლებლობები


ჩატარების დრო:
2020 წლის 23 აპრილი, 15:00 საათი;

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული ონლაინ კონფერენციის მიზანია ავიაციის სფეროზე კორონავირუსის ეფექტის ანალიზი,  დარგის სპეციალისტების, სამთავრობო და ბიზნეს საზოგადოების ჩართულობით.

კონფერენციის ფარგლებში მონაწილეები იმსჯელებენ, როგორც კორონომიკურ გამოწვევებზე, ასევე პოტენციურ შესაძლებელობებზე, როგორც მიმდინარე – კრიზისულ, ასევე – პოსტკრიზისულ პერიოდებში.

ონლაინ კონფერენცია ჩატარდება პლატფორმა ZOOM-ის გამოყენებით. კონფერენციის ორგანიზატორი და მოდერატორი, ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი – პროფ. ვახტანგ ჭარაია.

დღის წესრიგი:

14:45 – 15:00   –   მონაწილეთა რეგისტრაცია;

15:00 – 15:10   –   მისასალმებელი სიტყვა:

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის რექტორი, პროფ. სერგო ტეფნაძე;

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, ნათია თურნავა;

15:10 – 15:30   –   “კორონავირუსი საქართველოს ეკონომიკის წინააღმდეგ, გამოწვევები და შესაძლებელობები”;

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი – ნათია თურნავა;

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, აკადემიკოსი – ვლადიმერ პაპავა;

15:30 – 16:10   –   კორონომიკური კრიზისის სირთულეები მმართველობითი პოზიციიდან;

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე – აკაკი საღირაშვილი;

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორი – ლევან კარანაძე;

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი – მარიამ ქვრივიშვილი;

საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორი – თამარ არჩუაძე;

16:10 – 16:50   –   კორონომიკური კრიზისის სირთულეები საავიაციო სექტორის პოზიციიდან;

GEO SKY-ის დირექტორი – შალვა კიკნაძე;

Wizzair-ის კორპორაციული კომუნიკაციების დირექტორი – ანდრას რადო;

“ტავ ჯორჯიას” გენერალური მენეჯერის მოადგილე – თეა ზაქარიაძე;

Myway Airlines დირექტორი – ენდი ლიუ;

“თბილავიამშენის” დირექტორი – ივანე აფციაური;

FL Technicks-ის დირექტორი – მერაბ ჭელიძე;

“ლასარე” – გიორგი კაკაშვილი; 

16:50 – 17:20   –   კორონომიკური კრიზისის სირთულეები ანალიტიკური და საგანმანათლებლო პოზიციებიდან;

საავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის დირექტორი – გიორგი მოლოდინაშვილი;

დარგის ექსპერტი, Aero Georgia Group-ას დამფუძნებელი – იგორ აფციაური;

კონსულტანტია ავიაციის დარგში – თამარ თანდაშვილი;

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საფრენოსნო ფაკულტეტის დეკანი – დიმიტრი ლომიძე;

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის, საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანი – ნიკა თიკანაშვილი;

17:20 – 17:50   –   დისკუსია/მუდმივმოქმედი საკოორდინაციო საბჭოს შექმნა;

17:50 – 18:00   –   კონფერენციის შეჯამება/დასასრული.