აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგები

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 13.02.2020 წელს გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი ღია  კონკურსის გამარჯვებულები არიან:

ფაკულტეტი მიმართულებააკადემიური თანამდებობასახელი, გვარი
საფრენოსნო მომზადებისსაჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტიასოცირებული პროფესორიდიმიტრი ლომიძე
საინჟინროსაჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციაასოცირებული პროფესორინიკა თიკანაშვილი
ბიზნესის ადმინისტრირებისფინანსებიპროფესორივახტანგ ჭარაია