პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

სტუდენტებისათვის, რომლებმაც 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე მოიპოვეს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლება, რეგისტრაცია დაიწყება გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ საბოლოო სიების გამოქვეყნებისთანავე. რეგისტრაციის გასავლელად დაგჭირდებათ:

  1. სრული საშუალო განათლების ატესტატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
  2. პირადობის მოწმობის ასლი;
  3. დაბადების მოწმობის ასლი;
  4. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისათვის);
  5. ოთხი ფოტოსურათი, ზომით 3X4-ზე
  6.  სურათის ელექტრონული ვერსია.
  7. ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ, ფორმა 100 (საინჟინრო ფაკულტეტისათვის) ან სამედიცინო კომისიის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტისათვის)
  8. სწავლების 1 სემესტრის საფასურის გადახდის ქვითარი.

საბანკო რეკვიზიტებია:

შპსსაქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

მისამართი: ქეთევან წამებულის გამზირი N16  

საიდენტ. კოდი:  206155328  

ბანკი: სსპროკრედიტბანკი”- თბილისის ცენტრალური ფილიალი

კოდი: MIBGGE 22

/: # GE67PC0133600100056253 GEL

რეგისტრაცია იწარმოებს 2020 წლის 16 სექტემბრის ჩათვლით, 10 სთ-დან 17 სთ-მდე.

მისამართი: ქ. წამებულის გამზირი 16. I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 301.

საკონტაქტო ტელეფონი: 274-61-55;

სწავლა დაიწყება 2020 წლის 14 სექტემბერს. გაითვალისწინეთ: უნივერსიტეტში სტუმრობისას პირბადით გამოცხადება სავალდებულოა.