ონლაინ ლექციებზე დასწრების ინსტრუქცია

21 სექტემბერს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი ონლაინ რეჟიმში განახლდება. იხილეთ თანდართული ფაილი, რომელშიც მოცემულია Google Meet-ის ინსტრუქცია.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *