ონლაინ ლექციებზე დასწრების ინსტრუქცია

21 სექტემბერს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი ონლაინ რეჟიმში განახლდება. იხილეთ თანდართული ფაილი, რომელშიც მოცემულია Google Meet-ის ინსტრუქცია.