სტუდენტთა მე-14 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ონლაინ კონფერენცია

მიმდინარე წლის 7 დეკემბერს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მე-14 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ონლაინ კონფერენცია გაიმართება.

კონფერენცია ეძღვნება  იკაოს დაარსებისა და  სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო დღეს.

კონფერენციაზე რეგისტრაციის მიზნით საჭიროა მოხსენების თეზისის გამოგზავნა შემდეგ საფოსტო მისამართზე  gi.mushkudiani@ssu.edu.ge მიმდინარე წლის  4 დეკემბრის ჩათვლით.

ონლაინ კონფერენცია დაიწყება 7 დეკემბერს 13:00 საათზე, გახსნას უხელმძღვანელებს რექტორი, პროფესორი სერგო ტეფნაძე.

იხილეთ თეზისის შედგენის ინსტრუქცია.