აბიტურიენტთა საყურადღებოდ !

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ !

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 2021 წელს აცხადებს მიღებას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (პილოტი)

 • კვალიფიკაცია: საჰაერო ხომალდის მართვის ბაკალავრი
 • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: უცხო ენა, მათემატიკა, ქართული ენა და ლიტერატურა.
 • ადგილების რაოდენობა: 70
 • წლიური საფასური: 15 000
 • დამატებითი მოთხოვნა: I კლასის სამედიცინო სერთიფიკატის ასაღებად მიმართეთ უნივერსიტეტს მისამართზე: mail@ssu.edu.ge

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია

 • კვალიფიკაცია: საავიაციო ინჟინერიის ბაკალავრი
 • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: მათემატიკა, უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა.
 • ადგილების რაოდენობა: 120
 • წლიური საფასური: 3000

საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება

 • კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი მექანიკის ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში
 • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: მათემატიკა, უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა.
 • ადგილების რაოდენობა: 80
 • წლიური საფასური: 3000

საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია

 • კვალიფიკაცია: საავიაციო ინჟინერიის ბაკალავრი
 • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: მათემატიკა, უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა.
 • ადგილების რაოდენობა: 100
 • წლიური საფასური: 3000 ლარი

ინფორმაციული სისტემები ავიაციაში

 • კვალიფიკაცია: ინფორმაციული სისტემების ბაკალავრი
 • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: მათემატიკა, უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა.
 • ადგილების რაოდენობა: 70
 • წლიური საფასური: 3000

საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი

 • კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში
 • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა ან ისტორია.
 • ადგილების რაოდენობა: 180
 • წლიური საფასური: 3000

საჰაერო ტრანსპორტის ფინანსური აღრიცხვა

 • კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში
 • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით:  უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა.
 • ადგილების რაოდენობა: 50
 • წლიური საფასური: 3000