პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

სტუდენტებმა, რომლებმაც 2021 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე მოიპოვეს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლება, რეგისტრაციის გასავლელად უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:
 
2. სრული საშუალო განათლების ატესტატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
3. პირადობის მოწმობის ასლი;
4. დაბადების მოწმობის ასლი;
5. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისათვის);
6. ოთხი ფოტოსურათი, ზომით 3X4-ზე
7. სურათის ელექტრონული ვერსია.
8. პირველი კლასის სამედიცინო სერტიფიკატი (საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტისათვის) (მიმართვის მისაღებად გთხოვთ დაუკავშირდეთ საფრენოსნო ფაკულტეტს.) t.lapauri@ssu.edu.ge n.gelashvili@ssu.edu.ge
9. სწავლების 1 სემესტრის საფასურის გადახდის ქვითარი.
 
საბანკო რეკვიზიტებია:
შპს “საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი”
მისამართი: ქეთევან წამებულის გამზირი #16
საიდენტიფიკაციო კოდი: 206155328 ბანკი:
სს ”პროკრედიტბანკი”-ს თბილისის ცენტრალური ფილიალიკოდი: MIBGGE 22ა/ა: # GE67PC0133600100056253 GEL
 
რეგისტრაცია იწარმოებს 2021 წლის 10 სექტემბრის ჩათვლით, 10 სთ-დან 17 სთ-მდე. მისამართი: ქ. წამებულის გამზირი 16. I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 101.საკონტაქტო ტელეფონი: 274-61-55;
კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ:
 
საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტის დეკანი ტატო ლაფაური, მობ.599015000, t.lapauri@ssu.edu.ge
 
საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანი ნიკა თიკანაშვილი, მობ. 595040808, n.tikanashvili@ssu.edu.ge
 
ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი გიორგი ევგენიძე, მობ.599082529, g.evgenidze@ssu.edu.ge
 
სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტი მარიამ ლომიძე, მობ. 557255500 m.lomidze@ssu.edu.ge
 
ყურადღება: ქვეყანაში არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საბუთების წარმოდგენა ასევე შესაძლებელია ელექტრონულად, ელ.ფოსტის საშუალებით
საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტზე – n.gelashvili@ssu.edu.ge
საინჟინრო ფაკულტეტზე – i.khachidze@ssu.edu.ge
ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტზე – na.uertashvili@ssu.edu.ge
 
სწავლა დაიწყება 2021 წლის 13 სექტემბერს.