ღია კარის დღე პირველკურსელებისთვის

გაცნობებთ, რომ ხვალ 10 სექტემბერს 13:00 საათზე გაიმართება საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში ჩარიცხული პირველ კურსელების ღია კარის დღე. შეხვედრა შედგება Online. გადასასვლელი ლინკი მოცემულია ქვემოთ:

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტისთვის: https://meet.google.com/xkb-aqcz-tew?authuser=0&hl=en

საინჟინრო და საფრენოსნო ფაკულტეტებისთვის: https://meet.google.com/qnw-vcsa-jxi?authuser=0&hl=en