განცხადება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების შესახებ

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

1) საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (CPL-A);

2) საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (CPL-H);

3) საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება (B.1.1);

4) საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება (B2).

მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • განცხადება საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის რექტორის სახელზე;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (კანონიერი წარმომადგენლის მიერ განაცხადის   შემოტანის შემთხვევაში დამატებით კანონიერი წარმომადგენლის პირადობისა და კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი);
 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, ან ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი;
 • ორი ფოტოსურათი ზომით 3/4  და სურათის ელექტონული ვერსია; 
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაჟებისთვის);
 • ინგლისური ენის B2 დონის სერთიფიკატი (სერთიფიკატის არარსებობის შემთხვევაში ჩატარდება შესაბამისი გამოცდა);
 • ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა:  
  • სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV -100/ა, (,,საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება (B.1.1 & B2) პროგრამაზე შემსვლელთათვის)“;
  • პირველი კლასის სამედიცინო სერტიფიკატი („საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (CPL-H) და (CPL-A) პროგრამებზე შემომსვლელთათვის“).

ტესტირება ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობის დადასტურებისათვის ჩატარდება 2022 წლის 17  თებერვალს;

სწავლა დაიწყება 2022 წლის 21 თებერვალს.

საბუთების მიიღება იწარმოებს 2022 წლის 25 იანვრიდან 15 თებერვლის ჩათვლით, 10 სთ-დან 17 სთ-მდე I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 405.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად  მსურველებს შეუძლიათ მობრძანდნენ უნივერსიტეტში (მისამართი: ქ. დედოფლის გამზირი 16. I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 405), 

ან დარეკონ ნომერზე: 322 74-61-55, 595–44-34-44, 577-75-05-85.