აკადემიური და სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტიში აკადემიური და სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად ჩატარებული ღია კონკურსის გამარჯვებულები არიან:

ფაკულტეტი სფერო/ვიწრო სფეროაკადემიური/სამეცნიერო თანამდებობასახელი, გვარი
საფრენოსნო მომზადებისტრანსპორტის მომსახურებები/საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია პროფესორიფილიპ ელტონ ჰიუიტ
საინჟინროინჟინერია და საინჟინრო საქმე/საავიაციო ინჟინერიაასოცირებული პროფესორიდავით ალანია
საინჟინროინჟინერია და საინჟინრო საქმე/საავიაციო ინჟინერიაასისტენტიტატო ლაფაური
საინჟინროინფორმაციის და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები/ინფორმაციული სისტემები (ავიაციაში)პროფესორითეიმურაზ ქორთუა
საინჟინროგანათლება/განათლების მეცნიერებები (საავიაციო ინგლისური)ასოცირებული პროფესორიინგა ტეფნაძე
ბიზნესის ადმინისტრირებისბიზნესის ადმინისტრირება/საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტიპროფესორიელენე ჩიქოვანი
ბიზნესის ადმინისტრირებისბიზნესის ადმინისტრირება/საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტიპროფესორიოკსანა კირილენკო
ბიზნესის ადმინისტრირებისბიზნესის ადმინისტრირება/საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტიასოცირებული პროფესორიდავით ტეფნაძე
ბიზნესის ადმინისტრირებისბიზნესის ადმინისტრირება/საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტიასოცირებული პროფესორინინო ხუჭუა
სამეცნიერო კვლევითი ცენტრიინჟინერია და საინჟინრო საქმე/საინჟინრო ფიზიკაუფროსი მეცნიერი თანამშრომელირობერტ ხაჩიძე