საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს სტატიების მიღებას საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალისთვის

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს სტატიების მიღებას საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში ,,საჰაერო ტრანსპორტი” 2022 წლის გამოცემისთვის.

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში სტატიის გამოქვეყნების მსურველებმა ნაშრომი უნდა წარმოადგინონ ნაშრომის შესრულების სტანდარტის მიხედვით, მიმდინარე წლის 30 ოქტომბრამდე შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:

v.kelikhashvili@ssu.edu.ge