Monthly Archives: September 2022

იწყება მიღება ბორტყგამყოლის 3-თვიან სასწავლო კურსზე

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ტრენინგ ცენტრში იწყება ბორტგამყოლის 3-თვიანი სასწავლო კურსი.  პროგრამის აღწერა: ყოველი მოგზაურობის წინ აუცილებელია პირველი ნაბიჯის გადადგმა და ბორტგამყოლის მოსამზადებელი კურსი დამწყებთათვის პირველი ნაბიჯია ბორტგამყოლის კარიერისკენ. ეკიპაჟის წევრები საწყისი მომზადების ფარგლებში იძენენ აუცილებელ ცოდნასა და უნარებს, რომლებიც ნებისმიერი ბორტგამყოლისთვის შეუცვლელია. ეს კურსი მოიცავს ისეთ სპეციფიკურ საკითხებს, როგორებიცაა:მგზავრების მომსახურება, ფრენის უსაფრთხოება, მათ შორის, […]

მედიაწიგნიერების კონკურსი ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისთვის!

გაცნობებთ,რომ მედიაწიგნირების განვითარების მიზნით,საქართველოს კომუნიკაციების კომისია ახალგაზრდებში კრიტიკული აზროვნების,ფაქტების გადამოწმების,ანალიზისა და შეფასების უნარების განვითარების ხელშეწყობისთვის,ატარებს მედიაწიგნიერების კონკურსს ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის. წესების თანახმად, კონკურსში მონაწილე სტუდენტებმა 29 სექტემბრიდან – 31 ოქტომბრის ჩათვლით უნდა აღმოაჩინონ მედიასივრცეში, მათ შორის ინტერნეტში, ტელევიზიასა და ბეჭდურ მედიაში  გავრცელებული ყალბი ინფორმაცია (Fake News), რომელიც ჯერ არ ყოფილა დადასტურებული, როგორც ყალბი ინფორმაცია. სტუდენტებმა უნდა […]

ეს ამბავი ყველასათვის საინტერესო და მისაბაძია!

    არ არსებობს ასაკობრივი შეზღუდვა მოყვარული პილოტის საინტერესო პროფესიის ათვისების საქმეში. მოხდა საოცრება და მიმდინარე წლის 23 სექტემბერს, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საფრენოსნო მომზადების ერთ-ერთმა მსმენელმა, ყველასათვის ცნობილმა პიროვნებამ, პარლამენტის წევრმა, ბატონმა ფრიდონ ინჯიამ, მისი ხანდაზმული ასაკის მიუხედავად, წარმატებით გაიარა მოყვარული პილოტის შემსწავლელი სასწავლო კურსი და მიიღო მოყვარული პილოტის დამადასტურებელი მოწმობა. ეს პირველი შემთხვევაა საქართველოში,როდესაც პიროვნებამ […]

2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების შესახებ

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას სადოქტორო პროგრამებზე 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის. ცხადდება მიღება სადოქტორო პროგრამაზე ,,საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და ტექნოლოგიები”. მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია: ა) განცხადება; ბ) პირადობის მოწმობის ასლი; გ) მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; უცხოეთში მიღებული განათლების შემთხვევაში შესაბამისი დოკუმენტი უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების შესახებ; დ) ელექტრონული […]

სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტების ხელშეწყობის პროგრამა

გაცნობებთ, რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს სოციალურად დაუცველი,მრავალშვილიანი ოჯახის წევრისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტების სწავლის დაფინანსების პროგრამას, რომლის მიზანია სოციალურად დაუცველი წარმატებული სტუდენტების უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა და სტუდენტების მოტივაციის ამაღლება. 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დაფინანსების მიზნით განცხადების მიღება დაიწყება 2022 წლის 1 სექტემბრიდან და გაგრძელდება 30 ნოემბრის ჩათვლით (მის: ქალაქ […]

პირველკურსელთათვის!

გაცნობებთ,რომ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სწავლა იწყება 12 სექტემბერს. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან შეხვედრა გაიმართება კვირას,11 სექტემბერს,15:00 საათზე, I სასწავლო კორპუსში, აუდიტორია 500.გისურვებთ წარმატებებს!

მიღება მოყვარული პილოტის კურსზე

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას მოყვარული პილოტის კურსზე (PPL) მოყვარული პილოტის მომზადების დაწყებამდე უნდა: იყოთ არანაკლებ 18 წლის; გქონეთ პილოტის 1 ან მე-2 კლასის სამედიცინო სერტიფიკატი; გქონდეთ ინგლისური ენის B2 სერტიფიკატი (თუ სერთიფიკატი არ გაქვთ, ცოდნის დადასტურება მოხდება უნივერსიტეტში ტესტირების საფუძველზე) კურსის ხანგრძლივობა შეადგენს 6-8 თვეს. საფრენი მომზადების დაწყებამდე სტუდენტებმა უნდა გაიარონ 135-საათიანი თეორიული სალექციო […]

სტუდენტთა დაფინანსების სოციალური პროგრამები

სტუდენტები,რომლებიც დაინტერესებული არიან სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსების მოპოვებით,რეგისტრაციის,განაცხადის შევსების ვადებისა და სხვა დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს