იწყება მიღება ბორტყგამყოლის 3-თვიან სასწავლო კურსზე

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ტრენინგ ცენტრში იწყება ბორტგამყოლის 3-თვიანი სასწავლო კურსი.

✅ პროგრამის აღწერა:

ყოველი მოგზაურობის წინ აუცილებელია პირველი ნაბიჯის გადადგმა და ბორტგამყოლის მოსამზადებელი კურსი დამწყებთათვის პირველი ნაბიჯია ბორტგამყოლის კარიერისკენ. ეკიპაჟის წევრები საწყისი მომზადების ფარგლებში იძენენ აუცილებელ ცოდნასა და უნარებს, რომლებიც ნებისმიერი ბორტგამყოლისთვის შეუცვლელია. ეს კურსი მოიცავს ისეთ სპეციფიკურ საკითხებს, როგორებიცაა:მგზავრების მომსახურება, ფრენის უსაფრთხოება, მათ შორის, საავიაციო მოწყობილობების უსაფრთხოება, საავარიო პროცედურები, ავიაციის უსაფრთხოებისასპექტები, ბრძოლა ცეცხლთან და კვამლთან, ასევე, პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა.

✅ საწყისი მომზადების გავლისა და ლიცენზიის მინიჭების შემდეგ, შეგიძლიათ სწავლა განაგრძოთ და გაიროთ ტრეინინგი კონკრეტული თვითმფრინავის მოდელისთვის.

✅ დაშვების წინაპირობა: ბორტგამყოლის კურსის გავლის მსურველი უნდა იყოს: მინიმუმ 18 წლის, ინგლისური ენის დონე – B2;

✅ პროგრამის ხანგრძლივობა: 3 თვე

✅ პროგრამის სტრუქტურა: სტუდენტები გაივლიან 200-საათიან მომზადებას.

✅ რეგისტრაციის ბოლო ვადაა: 07.10.2022

რეგისტრაციის გავლისა და დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით,

ოთარ ბრეგაძე

ტელეფონი: 599 75 69 56

ელ-ფოსტა: o.bregadze@ssu.edu.ge