დოქტორანტი რამინ კუჭუხიძე, შოთა რუსთაველის საქართველოს სამეცნიერო ფონდის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულია!

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საინჟინრო ფაკულტეტის დოქტორანტი რამინ კუჭუხიძე, შოთა რუსთაველის საქართველოს სამეცნიერო ფონდის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულია.

📌პროექტის სახელწოდებაა: ელექტრო მაგნიტური თავსებადობის განსაზღვრა სამოქალაქო ხმოვან-მაუწყებლებსა (88-108MHz) და აერონავტიკის სერვისებს შორის (108-137MHz VOR, ILS, COM, GBAS).

📜საგრანტო პროექტის ფარგლებში 2 წლის განმავლობაში განხორციელდება სადოქტორო კვლევასთან დაკავშირებული აქტივობები. დოქტორანტის ხელმძღვანელი გახლავთ პროფესორი თეიმურაზ ქორთუა, ხოლო თანახელმძღვანელი, საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი ნიკა თიკანაშვილი.