ინოვაციური პროექტები და პარადიგმები საერთაშორისო განათლებაში

მიმდინარე წლის 28 თებერვლიდან – 1 მარტის ჩათვლით, პედაგოგებისა და მეცნიერების საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით და საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ორგანიზებით გაიმართება პირველი საერთაშორისო მულტიდისციპლინარული სამეცნიერო და პრაქტიკული ინტერნეტ (დისტანციური) კონფერენცია თემაზე – „ინოვაციური პროექტები და პარადიგმები საერთაშორისო განათლებაში“