დარეგისტრირდით ვებინარზე და გაეცანით ინფორმაციას ISAO SUPAERO-ს სამაგისტრო პროგრამების შესახებ 

March 6th from 1 pm to 2 pm.: Master International Air Transport System Engineering
and Design (accrédité MESR)
Join us for the webinar of the MSc International Air Transport System Engineering
and Design on Monday March 6th from 1 pm to 2 pm.
The MSc IATSED has been developed with Air Transport industry (Egis, Cap Gemini,
Airbus, Thales) to satisfy their needs and expectations in key technologies that are
emerging for complex air transport’s systems and software development.
During this webinar, meet Professor Mathieu Magnaudet, M. Daniel Prun, Associate
Professor in System Engineering and Mrs Celia Picard, Associate Professor in computer
science at ENAC.
Finally, get a chance to talk with Anuhya SIROBHUSHANAM an alumni of the
program who currently works at Akkodis as a flight warning system designer.
Register, connect and enjoy the session !

Click here to join the meeting


March 9th from 1 pm to 2 pm (Paris time).: Programme de Mastère Spécialisé Aviation
Safety Aircraft Airworthiness (accrédité CGE)
Join us for the webinar of the Advanced Master ASAA on Thursday March 9th from 1 pm
to 2 pm (Paris time).
This Advanced Master is delivered in partnership with ISAE-SUPAERO and « Ecole de
l’Air et de l’Espace » It provides the required high-level skills and competencies in the
fields of airworthiness regulations, aircraft and systems design certification, continued
airworthiness and operation.
During this webinar, meet the heads of the program : Mr Jean-François Petit,
airworthiness expert at ENAC, Mr Joel Jezegou, Aeronautical Systems Maintenance,
Airworthiness & Operations Professor at ISAE-SUPAERO and Mr Vincent Martin Aviation
Systems Officer in the Air and Space Army.
Finally, get a chance to talk with Valentin Sevrit who graduated in 2017 and who currently
works at Aerotech concept in Blagnac, France.

Register, connect and enjoy the session !