პროგრამის მოკლე აღწერა

ATPL თეორიული დისტანციური სასწავლო კურსის მიზანია,  სტუდენტების თეორიული გამოცდებისთვის მომზადება, რათა  მოიპოვონ  ავიაკომპანიის ტრანსპორტის პილოტის ან კომერციული პილოტის მოწმობა, ATPL თეორიით.

სწავლება მიმდინარეობს ონლაინ რეჟიმში, კურსის 90%-ის მიწოდება ხდება LMS-ის გამოყენებით, თეორიული ნაწილის 10%-ს კი გაივლით საკლასო ოთახში ინსტრუქტორის დახმარებით.

ზოგადი ინფორმაცია

დაშვების წინაპირობა

ATPL დისტანციური სასწავლო პროგრამის გავლის მსურველს უნდა ჰქონდეს:

 • მოყვარული პილოტის მოწმობა;
 • პილოტის 1 ან 2 კლასის სამედიცინო სერტიფიკატი.
პროგრამის სტრუქტურა

სასწავლო კურსის მოცულობა შეადგენს 650 საათს, რომელიც მოიცავს შემდეგ საგნებს:

 • საჰაერო კანონმდებლობა;
 • საჰაერო ხომალდის კონსტრუქცია, ელექტრული სისტემები და ძრავები; 
 • სახელსაწყო აღჭურვილობა;
 • მასა და ბალანსი;
 • საფრენოსნო მახასიათებლები;
 • ფრენის დაგეგმვა და მონიტორინგი;
 • ადამიანური შესაძლებლობები;
 • მეტეოროლოგია;
 • ზოგადი ნავიგაცია;
 • რადიო ნავიგაცია;
 • საექსპლუატაციო პროცედურები;
 • ფრენის პრინციპები;
 • VFR & IFR კომუნიკაციები (ინგლისური).

 

სწავლის დაწყების თარიღი:

მოთხოვნისამებრ.

საკონტაქტო ინფორმაცია

Nika Matcharashvili

Deputy Head of International Training Center

Email: N.macharashvili@ssu.edu.ge;

Mobile: +995 555 916 779