Author Archives: Aviation

საჯარო სამსახურის ბიუროს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-14 ნაკადი იწყება!

საჯარო სამსახურის ბიუროს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-14 ნაკადი იწყება! საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-14 ნაკადს. სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია, სტაჟიორობის კანდიდატმა განაცხადოს თანხმობა სტაჟირების კონკრეტულ ნაკადში მონაწილეობის თაობაზე შესაბამის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ბიუროს მიერ სტაჟირების რეგისტრაციის დაწყებამდე არაუგვიანეს ერთი თვისა. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ბმულს: https://ssu.edu.ge/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%af%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%9d-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%ae%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%a1/

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგები

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგები: საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 17.11.2020 წელს გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი ღია  კონკურსის გამარჯვებულები არიან: ფაკულტეტი  მიმართულება აკადემიური თანამდებობა სახელი, გვარი საფრენოსნო მომზადების საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია ასოცირებული პროფესორი ედუარდ გოგიაშვილი საინჟინრო საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია ასისტენტ-პროფესორი მამუკა ზოიძე საინჟინრო საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია ასისტენტ-პროფესორი ბადრი ნადარაია

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ !

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ ! საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 2021 წელს აცხადებს მიღებას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (პილოტი) კვალიფიკაცია: საჰაერო ხომალდის მართვის ბაკალავრი ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: უცხო ენა, მათემატიკა, ქართული ენა და ლიტერატურა. ადგილების რაოდენობა: 70 წლიური საფასური: 15 000 დამატებითი მოთხოვნა: I კლასის სამედიცინო სერთიფიკატის ასაღებად მიმართეთ უნივერსიტეტს მისამართზე: mail@ssu.edu.ge საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია კვალიფიკაცია: […]

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე!• “საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია” (CPL-A) (თვითმფრინავის კომერციული პილოტი);• „საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია” (CPL-H)(შვეულმფრენის კომერციული პილოტი);• „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება” (B1.1)პროგრამის კურსდამთავრებულები დაეუფლებიან EASA-ს (ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტოს) სტანდარტების ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს, რაც მათ გახდის კონკურენტუნარიანს საერთაშორისო ასპარეზზე.• „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება” (B2)პროგრამის კურსდამთავრებულები დაეუფლებიან EASA-ს (ევროპის ავიაციის […]

მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობა საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში შიდა მობილობის (საგანმანათლებლო პროგრამისშეცვლის) მსურველ სტუდენტებს 2021 წლის 28 იანვრიდან 15 თებერვლის 18:00 სთ-მდეშეუძლიათ მოგვმართონ და შეავსონ განაცხადი შიდა მობილობის განხორციელების სურვილისშესახებ. განცხადებას თან უნდა დაერთოს: პირადობის მოწმობის ასლი; ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან, რომელშიც მითითებული იქნება სტუდენტის მიერ გავლილი საგნების მოცულობა (სთ), მიღებული შეფასებები და […]

2020 წლის შემაჯამებელი შეხვედრა უნივერსიტეტის პარტნიორ კომპანიებთან

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის დასაქმებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ორგანიზებით ჩატარდა 2020 წლის შემაჯამებელი შეხვედრა უნივერსიტეტის პარტნიორ კომპანიებთან. სააავიაციო უნივერსიტეტისთვის პარტნიორ კომპანიებთან ურთიერთთანამშრომლობა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ამიტომ ეს შეხვედრაც, წინგადადგმული ნაბიჯია პარტნიორობის გაღრმავებისთვის და მომავალი ერთობლივი სამუშაოების მეტი ეფექტურობისთვის. შეხვედრაზე ვახსენეთ და განვიხილეთ ისეთი თემები, როგორებიცაა: პროგრამების აკრედიტაციები, კოვიდ-19 პანდემიის დროს […]

საქართველოს საავიაციო უნივერიტეტის ორგანიზებით, სტუდენტთა მე-14 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ონლაინ კონფერენცია გაიმართა

დღეს, 7 დეკემბერს საქართველოს საავიაციო უნივერიტეტის ორგანიზებით, სტუდენტთა მე-14 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ონლაინ კონფერენცია გაიმართა. ღონისძიება სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (იკაოს) დაარსებისა და სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო დღეს მიეძღვნა. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ უნივერსიტეტის დოქტორანტები, მაგისტრანტები, ბაკალავრიატის ქართული და ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტები, ასევე, პარტნიორი უნივერსიტეტების წარმომადგენლები უცხოეთიდან.

სტუდენტთა მე-14 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ონლაინ კონფერენცია

მიმდინარე წლის 7 დეკემბერს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მე-14 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ონლაინ კონფერენცია გაიმართება. კონფერენცია ეძღვნება  იკაოს დაარსებისა და  სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო დღეს. კონფერენციაზე რეგისტრაციის მიზნით საჭიროა მოხსენების თეზისის გამოგზავნა შემდეგ საფოსტო მისამართზე  gi.mushkudiani@ssu.edu.ge მიმდინარე წლის  4 დეკემბრის ჩათვლით. ონლაინ კონფერენცია დაიწყება 7 დეკემბერს 13:00 საათზე, გახსნას უხელმძღვანელებს რექტორი, პროფესორი სერგო ტეფნაძე. იხილეთ თეზისის შედგენის ინსტრუქცია.

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი, აკადემიური პერსონალის შერჩევის მიზნით, აცხადებს ღია კონკურსს  შემდეგი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად: საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტი მიმართულება: საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია  – ასოცირებული პროფესორი – 2 ვაკანსია; საინჟინრო ფაკულტეტი  მიმართულება: საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია   ასისტენტ-პროფესორი –  2 ვაკანსია. აუცილებელი პირობა: აფილირება საქართველოს საავიაციო უნივერისტეტთან.                      ძირითადი კრიტერიუმები აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად: ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე – […]

სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 30 ოქტომბერს გაიმართება

მიმდინარე წლის 30 ოქტომბერს, საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაციის მიერ, მისი წევრი საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის მომართვის საფუძველზე ჩატარდება აღნიშნული უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები ონლაინ რეჟიმში.არჩევნებში მონაწილეობის სურვილის მქონე სტუდენტურ გაერთიანებებს რეგისტრაციის გავლა შეუძლიათ შემდეგ საფოსტო მისამართზე:gsoa.international@gmail.com მინდინარე წლის 28 ოქტომბრის 20:00 საათამდე.რეგისტრაციის გასავლელად საჭიროა:სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფის მიმართვა ასოციაციის სახელზე;საინიციატივო ჯგუფის დასახელება და სტუდენტთა პროპორციული სიაფაკულტეტების მიხედვით;სიას […]