Author Archives: Aviation

ონლაინ ლექციებზე დასწრების ინსტრუქცია

21 სექტემბერს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი ონლაინ რეჟიმში განახლდება. იხილეთ თანდართული ფაილი, რომელშიც მოცემულია Google Meet-ის ინსტრუქცია.

გრანტის გაცემის წესი უცხოელი სტუდენტებისთვის

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-80 მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად, უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე, მათ შორის, უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე, სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემა შესაძლებელია სახელმწიფო სასწავლო გრანტების დაფინანსების წლიური მოცულობის არაუმეტეს 2%-ის ფარგლებში, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ განსაზღვრული სახელმწიფო პროგრამით. იხილეთ ბმული: ,,2020-2021 სასწავლო წელს უცხო ქვეყნის […]

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

ხუთშაბათს, 14 საათზე პირველკურსელებისთვის Google Meet-ში (იხილეთ Google Meet-ით სარგებლობის ინსტრუქცია) გაიმართება ონლაინ შეხვედრა რომლის ბმულიც დაიდება როგორც ჩვენი ფეისბუქ ოფიციალურ გვერდზე, ასევე, ვებსაიტზე. შეხვედრაზე სტუდენტები მიიღებენ ამომწურავ ინფორმაციას ონლაინ სწავლების შესახებ და დეტალურ ინსტრუქციებს. გაითვალისწინეთ: შეხვედრაში მონაწილეობის მისაღებად დაგჭირდებათ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის მიერ თქვენთვის შექმნილი კორპორაციული ელექტრონული ფოსტით სარგებლობა, რომლის ,,user” და ,,password” გადმოგეცათ […]

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების გამო, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლა დაიწყება ონლაინ რეჟიმში 21 სექტემბრიდან. ასევე, აღარ გაიმართება კვირას, 13 სექტემბერს დეკანებთან დაგეგმილი გასაუბრება.

სოციალური დაფინანსების მოპოვების მსურველთათვის

2020 წლის 27 აგვისტოს №534 დადგენილებით განისაზღვრა “უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სოციალური პროგრამის ფარგლებში იმ სტუდენტების სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების ოდენობა და პირობები რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე სწავლობენ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე”. აღნიშნული მთავრობის დადგენილება ითვალისწინებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ჩარიცხული – მაღალმთიანი სოფლის სტატუსის მქონე სკოლის კურსდამთავრებულების, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირების, აზერბაიჯანულენოვანი/სომხურენოვანი […]

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

სტუდენტებისათვის, რომლებმაც 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე მოიპოვეს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლება, რეგისტრაცია დაიწყება გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ საბოლოო სიების გამოქვეყნებისთანავე. რეგისტრაციის გასავლელად დაგჭირდებათ: სრული საშუალო განათლების ატესტატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი; პირადობის მოწმობის ასლი; დაბადების მოწმობის ასლი; სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისათვის); ოთხი ფოტოსურათი, ზომით 3X4-ზე  სურათის ელექტრონული ვერსია. ცნობა […]

სახელმწიფო სტიპენდიები – განვითარებადი ქვეყნები

ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობა გთავაზობთ სტიპენდიებს საერთაშორისო განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში, განვითარებადი ქვეყნებიდან უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა ჩეხეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის მხარდასაჭერად. ზოგადი ინფორმაცია ჩეხეთის სახელმწიფო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლისთვის განვითარებადი ქვეყნების მოქალაქეებზე სტიპენდიების გაცემა, ჩეხეთის რესპუბლიკის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი ნაწილია და აქვს დიდი ტრადიცია. 1950-იანი წლების ბოლოდან დღემდე, 20 000 – ზე მეტმა უცხოელმა მოქალაქემ […]

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტმა 7-წლიანი აკრედიტაცია მოიპოვა

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში  საინჟინრო ფაკულტეტზე მოქმედმა საბაკალავრო პროგრამამ “ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემები” 7-წლიანი აკრედიტაცია მოიპოვა.პროგრამის მიზნებია: კურსდამთავრებულს მისცეს საფუძვლიანი ცოდნა ინფორმაციულ ტექნოლოგიებსა და ფრენის მართვის ავტომატიზებულ სისტემებზე, რომელიც შეძლებს კომპიუტერული მეცნიერების ტექნოლოგიური ნაწილისა და საავიაციო ტექნიკის  სწრაფ და დინამიურად ცვლად გარემოში ორიენტირებას; მოამზადოს სპეციალისტი, რომელსაც შეეძლება თანამედროვე კომპიუტერულ სისტემებსა და ქსელებთან, ფრენის […]

საჯარო სამსახურის ბიურო სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-13 ნაკადს იწყებს

საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-13 ნაკადს. სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია, სტაჟიორობის კანდიდატმა განაცხადოს წერილობითი თანხმობა სტაჟირების კონკრეტულ ნაკადში მონაწილეობის თაობაზე შესაბამის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ბიუროს მიერ სტაჟირების რეგისტრაციის დაწყებამდე არაუგვიანეს ერთი თვისა. მიმდინარე წლის 24 აგვისტოდან 24 სექტემბრის ჩათვლით სტუდენტებმა და კურსდამთავრებულებმა სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობისათვის უნდა შავსონ სპეციალური ფორმა. […]

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე!

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე!• “საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია” (CPL-A) (თვითმფრინავის კომერციული პილოტი);• „საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია” (CPL-H)(შვეულმფრენის კომერციული პილოტი);• „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება” (B1.1)პროგრამის კურსდამთავრებულები დაეუფლებიან EASA-ს (ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტოს) სტანდარტების ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს, რაც მათ გახდის კონკურენტუნარიანს საერთაშორისო ასპარეზზე.• „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება” (B2)პროგრამის კურსდამთავრებულები დაეუფლებიან EASA-ს (ევროპის […]