Author Archives: Aviation

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტმა 7-წლიანი აკრედიტაცია მოიპოვა

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში  საინჟინრო ფაკულტეტზე მოქმედმა საბაკალავრო პროგრამამ “ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემები” 7-წლიანი აკრედიტაცია მოიპოვა.პროგრამის მიზნებია: კურსდამთავრებულს მისცეს საფუძვლიანი ცოდნა ინფორმაციულ ტექნოლოგიებსა და ფრენის მართვის ავტომატიზებულ სისტემებზე, რომელიც შეძლებს კომპიუტერული მეცნიერების ტექნოლოგიური ნაწილისა და საავიაციო ტექნიკის  სწრაფ და დინამიურად ცვლად გარემოში ორიენტირებას; მოამზადოს სპეციალისტი, რომელსაც შეეძლება თანამედროვე კომპიუტერულ სისტემებსა და ქსელებთან, ფრენის […]

საჯარო სამსახურის ბიურო სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-13 ნაკადს იწყებს

საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-13 ნაკადს. სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია, სტაჟიორობის კანდიდატმა განაცხადოს წერილობითი თანხმობა სტაჟირების კონკრეტულ ნაკადში მონაწილეობის თაობაზე შესაბამის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ბიუროს მიერ სტაჟირების რეგისტრაციის დაწყებამდე არაუგვიანეს ერთი თვისა. მიმდინარე წლის 24 აგვისტოდან 24 სექტემბრის ჩათვლით სტუდენტებმა და კურსდამთავრებულებმა სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობისათვის უნდა შავსონ სპეციალური ფორმა. […]

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე!

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე!• “საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია” (CPL-A) (თვითმფრინავის კომერციული პილოტი);• „საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია” (CPL-H)(შვეულმფრენის კომერციული პილოტი);• „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება” (B1.1)პროგრამის კურსდამთავრებულები დაეუფლებიან EASA-ს (ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტოს) სტანდარტების ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს, რაც მათ გახდის კონკურენტუნარიანს საერთაშორისო ასპარეზზე.• „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება” (B2)პროგრამის კურსდამთავრებულები დაეუფლებიან EASA-ს (ევროპის […]

მაგისტრატურაში ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას მაგისტრატურაში შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე: საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია (მიღების წინაპირობაა კვალიფიკაცია საავიაციო ინჟინერიაში ან გამოცდა სპეციალობაში, იხილეთ ბმული) საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი (მიღების წინაპირობაა კვალიფიკაცია მენეჯმენტში ან გამოცდა სპეციალობაში, იხილეთ ბმული) ავიაციის ფინანსები (მიღების წინაპირობაა კვალიფიკაცია ფინანსებში ან გამოცდა სპეციალობაში იხილეთ ბმული) მსურველებმა, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს საერთო სამაგისტრო გამოცდები, განცხადებით უნდა […]

დაიწყო შიდა მობილობა 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა  განცხადების მიიღება იწარმოებს  2020 წლის 20 ივლისიდან 21 აგვისტოს   ჩათვლით, 10 სთ-დან 17 სთ-მდე,  I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 405. შიდა მობილობის მსურველმა სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები: ა.   განცხადება სსუ-ს რექტორის სახელზე; ბ.  პირადობის მოწმობის ასლი; გ. სტუდენტის სასწავლო ბარათი, რომელშიც მითითებული […]

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან  გადმოსვლის მსურველებმა 2020 წლის 31 ივლისიდან 19 აგვისტოს   18:00 საათამდე  უნდა გაიარონ რეგისტრაცია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ პორტალზე students.emis.ge სტუდენტები, რომლებიც მოიპოვებენ მობილობის წესით საავიაციო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლებას (ელექტრონულ პორტალზე მობილობის შედეგების გამოქვეყნების ვადაა 24 აგვისტო), არაუგვიანეს 10 სექტემბრისა უნდა გამოცხადდნენ  […]

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგები

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 13.02.2020 წელს გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი ღია  კონკურსის გამარჯვებულები არიან: ფაკულტეტი  მიმართულება აკადემიური თანამდებობა სახელი, გვარი საფრენოსნო მომზადების საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი ასოცირებული პროფესორი დიმიტრი ლომიძე საინჟინრო საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია ასოცირებული პროფესორი ნიკა თიკანაშვილი ბიზნესის ადმინისტრირების ფინანსები პროფესორი ვახტანგ ჭარაია

ონლაინ კონფერენცია: კორონავირუსი VS ავიაცია, გამოწვევები და შესაძლებლობები

ჩატარების დრო: 2020 წლის 23 აპრილი, 15:00 საათი; საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული ონლაინ კონფერენციის მიზანია ავიაციის სფეროზე კორონავირუსის ეფექტის ანალიზი,  დარგის სპეციალისტების, სამთავრობო და ბიზნეს საზოგადოების ჩართულობით. კონფერენციის ფარგლებში მონაწილეები იმსჯელებენ, როგორც კორონომიკურ გამოწვევებზე, ასევე პოტენციურ შესაძლებელობებზე, როგორც მიმდინარე – კრიზისულ, ასევე – პოსტკრიზისულ პერიოდებში. ონლაინ კონფერენცია ჩატარდება პლატფორმა ZOOM-ის გამოყენებით. კონფერენციის ორგანიზატორი და […]

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტმა COVID-19 ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის შექმნილ StopCoV ფონდში 5 ათასი ლარი გადარიცხა

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი მუდამ იყო და იქნება მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე უმაღლესი სასწავლებელი. ჩვენ ძალიან კარგად ვაცნობიერებთ იმ სირთულეებს და გამოწვევებს, რომელთა წინაშე საქართველო და მთელი მსოფლიო სრულიად მოულოდნელად აღმოჩნდა, ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენი მოკრძალებული წვლილი შეგვეტანა კორონავირუსთან ბრძოლის საქმეში. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტმა COVID-19 ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის შექმნილ #StopCoV ფონდში 5 ათასი ლარი გადარიცხა.

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი უწყებათაშორისი საბჭოს გადაწყვეტილებით სასწავლო პროცესი პირველ აპრილამდე არ განახლდება. შესაბამისად, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი ჩვეული რეჟიმით აღარ გაგრძელდება.16 მარტიდან საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი ონლაინ სწავლების რეჟიმზე გადადის, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში თითოეული თქვენგანის მაქსიმალური ჩართულობა, ინფორმაციას ონლაინ სწავლების პროცესის წარმართვისა და ყველა მნიშვნელოვანი დეტალის შესახებ მიიღებთ თქვენს ელექტრონულ ფოსტებზე, ამიტომ E-mail-ები […]