Author Archives: Aviation

შიდა მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ

2019-2020 წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის პროცესი დაიწყო. მსურველებმა დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში.

სტუდენტთა და პედაგოგთა საყურადღებოდ!

სასწავლო პროცესი (ლექციები) გაგრძელდება 27 დეკემბრის ჩათვლით. 28 დეკემბრიდან 2020 წლის 5 იანვრის ჩათვლით, ახალი წლის დღეებთან დაკავშირებით, სასწავლო პროცესი დროებით შეწყდება. სწავლა განახლდება 6 იანვარს. ფინალური გამოცდები (გარდა პირველი კურსის მაგისტრებისა) დაიწყება 2020 წლის 20 იანვარს, პირველკურსელ მაგისტრებთან კი – 3 თებერვალს.

კონკურსის შედეგები

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში №02-6/02 18.09.2019 წლის ბრძანებით გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი ღია კონკურსის გამარჯვებულები არიან: ფაკულტეტი მიმართულება/ქვემიმართულება აკადემიური თანამდებობა სახელი, გვარი საინჟინრო კომპიუტინგი/ინფორმატიკა ასოცირებული პროფესორი ანანიაშვილი ნათელა საინჟინრო კომპიუტინგი/ინფორმატიკა ასოცირებული პროფესორი მიქელაძე მაია

დოქტორანტების ვიზიტი ლიეტუვას საავიაციო ინსტიტუტში

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის დოქტორანტები მამუკა ზოიძე და ნიკა ტაბატაძე კვლევითი ვიზიტით ლიეტუვას ანტანას გუსაიტის საავიაციო ინსტიტუტს ესტუმრნენ.მამუკა ზოიძე და ნიკა ტაბატაძე საქართველოს შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2019 წლის დოქტორანტურის პროგრამის კონკურსის გამარჯვებულები არიან.კონკურსი სპეციალურად ახალგაზრდა მკვლევრებისათვის ტარდება და მათ ფინანსურ მხარდაჭერას ითვალისწინებს.ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა, ანტანას გუსაიტის საავიაციო ინსტიტუტის პროფესორებთან(იუსტას ნუგარას, დარიუშ რუდინკას), დოქტორანტებთან […]

საავიაციო უნივერსიტეტის სტუდენტის პირველი დამოუკიდებელი ფრენა

საავიაციო უნივერსიტეტის სტუდენტმა ჯეკო ქევხიშვილმა პირველი დამოუკიდებელი ფრენა შეასრულა.უნივერსიტეტი ულოცავს ჯეკოს ამ პირველ წარმატებას პროფესიულ საქმიანობაში.

„წიგნების თაროს“ მე-4 სტუდენტური სეზონისთვის გუნდების რეგისტრაცია დაიწყო

პირველი არხის გადაცემა „წიგნების თარო“ 20 ნოემბრიდან 20 დეკემბრის ჩათვლით აცხადებს სტუდენტური გუნდების რეგისტრაციას მე-4 სტუდენტური სეზონისთვის. მსურველმა გუნდმა უნდა გაიაროს რამოდენიმე ეტაპი: საბაკალავრო ხარისხის ნებისმიერ სტუდენტს შეუძლია დაარეგისტრიროს მისივე უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისაგან შემდგარი გუნდი, 3 მოთამაშე, გადაცემის Facebook გვერდზე ან პირველი არხის ვებ გვერდზე. დარეგისტრირებულ გუნდთან მოეწყობა გასაუბრება რომლის შედეგადაც „წიგნების თაროს“ შემოქმედებითი გუნდი გამოავლენს გადაცემაში […]

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი პროფესიულ პროგრამებზე მსურველთა რეგისტრაციას იწყებს

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას დასაქმების პერსპექტივით ინგლისურენოვან პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: • „საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (CPL-H)“ (შვეულმფრენის კომერციული პილოტი); •„საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება (B1.1 & B2)”. პროგრამის კურსდამთავრებულები დაეუფლებიან EASA-ს (ევროპის ვიაციის უსაფრთხოების სააგენტოს) სტანდარტების ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს, რაც მათ გახდის კონკურენტუნარიანს საერთაშორისო ასპარეზზე. პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის საჭიროა:• სრული ზოგადი განათლების (12 კლასის) ატესტატი […]

სტუდენტთა საყურადღებოდ! 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის აკადემიური კალენდარი!

1. შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის პირველ (შემოდგომის) სემესტრში აკადემიური (საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამის სასწავლო კურსზე დარეგისტრირება)  და ადმინისტრაციული (სწავლის საფასურის გადახდა ხელშეკრულების შესაბამისად) რეგისტრაციის ვადებია: 1.1. ბაკალავრიატის სწავლების ოთხივე წლის (მათ შორის ინგლისურენოვანი პროგრამის სტუდენტებისთვის), მაგისტრატურის სწავლების მე-2 წლის და დოქტორანტურის სწავლების მე-2 და მე-3 წლის სტუდენტებისათვის: ა) აკადემიური რეგისტრაცია – 2018 წლის 20 აგვისტოდან 31 აგვისტოს  ჩათვლით; ბ) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია  – […]

2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის გარე მობილობა დაიწყო!

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან  გადმოსვლის მსურველებმა 2018 წლის 25 ივლისიდან 16 აგვისტოს   18:00 საათამდე  უნდა გაიარონრეგისტრაცია განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე students.eqe.ge სტუდენტები, რომლებიც მოიპოვებენ მობილობის წესით საავიაციო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლებას (ელექტრონულ პორტალზე მობილობის შედეგების გამოქვეყნების ვადაა 30 აგვისტო), არაუგვიანეს 5 სექტემბრისა  უნდა გამოცხადდნენ  უნივერსიტეტში და წარმოადგინონ: განცხადება სსუ-ს რექტორის სახელზე; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სტუდენტის ჩარიცხვის ბრძანების ასლი; ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან, რომელშიც მითითებული იქნება სტუდენტის მიერ გავლილი საგნების მოცულობა (სთ), მიღებული შეფასებები და მინიჭებულიკრედიტები. ამონაწერი დამოწმებული უნდა იყოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბეჭდითა და ხელმოწერით; ატესტატის ასლი; პირადობის მოწმობის ასლი; მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის); 2 ფოტოსურათი, ზომით 3X4-ზე დასურათის ელექტრონული ვერსია. საბუთების მიიღება იწარმოებს 2018 წლის  30 აგვისტოდან 5 სექტემბრის ჩათვლით, 10 სთ–დან 17 სთ–მდე I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 605. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად სტუდენტებს შეუძლიათ მობრძანდნენ უნივერსიტეტში მისამართი: ქ. დედოფლის გამზირი 16. I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 605. ან დარეკონ ნომერზე: 322 74-61-55, 595–77–83–35. 

დაიწყო შიდა მობილობა 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის

დაიწყო შიდა მობილობა 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა  განცხადების მიიღება იწარმოებს  2018 წლის 9 ივლისიდან 31 აგვისტოს   ჩათვლით, 10 სთ-დან 17 სთ-მდე,  I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 605. შიდა მობილობის მსურველმა სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები: ა. განცხადება სსუ-ს რექტორის სახელზე; ბ. პირადობის მოწმობის ასლი; […]