Category Archives: განცხადებები

გრანტის გაცემის წესი უცხოელი სტუდენტებისთვის

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-80 მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად, უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე, მათ შორის, უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე, სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემა შესაძლებელია სახელმწიფო სასწავლო გრანტების დაფინანსების წლიური მოცულობის არაუმეტეს 2%-ის ფარგლებში, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ განსაზღვრული სახელმწიფო პროგრამით. იხილეთ ბმული: ,,2020-2021 სასწავლო წელს უცხო ქვეყნის […]

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

ხუთშაბათს, 14 საათზე პირველკურსელებისთვის Google Meet-ში (იხილეთ Google Meet-ით სარგებლობის ინსტრუქცია) გაიმართება ონლაინ შეხვედრა რომლის ბმულიც დაიდება როგორც ჩვენი ფეისბუქ ოფიციალურ გვერდზე, ასევე, ვებსაიტზე. შეხვედრაზე სტუდენტები მიიღებენ ამომწურავ ინფორმაციას ონლაინ სწავლების შესახებ და დეტალურ ინსტრუქციებს. გაითვალისწინეთ: შეხვედრაში მონაწილეობის მისაღებად დაგჭირდებათ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის მიერ თქვენთვის შექმნილი კორპორაციული ელექტრონული ფოსტით სარგებლობა, რომლის ,,user” და ,,password” გადმოგეცათ […]

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების გამო, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლა დაიწყება ონლაინ რეჟიმში 21 სექტემბრიდან. ასევე, აღარ გაიმართება კვირას, 13 სექტემბერს დეკანებთან დაგეგმილი გასაუბრება.

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე!

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე!• “საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია” (CPL-A) (თვითმფრინავის კომერციული პილოტი);• „საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია” (CPL-H)(შვეულმფრენის კომერციული პილოტი);• „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება” (B1.1)პროგრამის კურსდამთავრებულები დაეუფლებიან EASA-ს (ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტოს) სტანდარტების ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს, რაც მათ გახდის კონკურენტუნარიანს საერთაშორისო ასპარეზზე.• „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება” (B2)პროგრამის კურსდამთავრებულები დაეუფლებიან EASA-ს (ევროპის […]

მაგისტრატურაში ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას მაგისტრატურაში შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე: საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია (მიღების წინაპირობაა კვალიფიკაცია საავიაციო ინჟინერიაში ან გამოცდა სპეციალობაში, იხილეთ ბმული) საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი (მიღების წინაპირობაა კვალიფიკაცია მენეჯმენტში ან გამოცდა სპეციალობაში, იხილეთ ბმული) ავიაციის ფინანსები (მიღების წინაპირობაა კვალიფიკაცია ფინანსებში ან გამოცდა სპეციალობაში იხილეთ ბმული) მსურველებმა, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს საერთო სამაგისტრო გამოცდები, განცხადებით უნდა […]

დაიწყო შიდა მობილობა 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა  განცხადების მიიღება იწარმოებს  2020 წლის 20 ივლისიდან 21 აგვისტოს   ჩათვლით, 10 სთ-დან 17 სთ-მდე,  I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 405. შიდა მობილობის მსურველმა სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები: ა.   განცხადება სსუ-ს რექტორის სახელზე; ბ.  პირადობის მოწმობის ასლი; გ. სტუდენტის სასწავლო ბარათი, რომელშიც მითითებული […]

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან  გადმოსვლის მსურველებმა 2020 წლის 31 ივლისიდან 19 აგვისტოს   18:00 საათამდე  უნდა გაიარონ რეგისტრაცია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ პორტალზე students.emis.ge სტუდენტები, რომლებიც მოიპოვებენ მობილობის წესით საავიაციო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლებას (ელექტრონულ პორტალზე მობილობის შედეგების გამოქვეყნების ვადაა 24 აგვისტო), არაუგვიანეს 10 სექტემბრისა უნდა გამოცხადდნენ  […]

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგები

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 13.02.2020 წელს გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი ღია  კონკურსის გამარჯვებულები არიან: ფაკულტეტი  მიმართულება აკადემიური თანამდებობა სახელი, გვარი საფრენოსნო მომზადების საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი ასოცირებული პროფესორი დიმიტრი ლომიძე საინჟინრო საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია ასოცირებული პროფესორი ნიკა თიკანაშვილი ბიზნესის ადმინისტრირების ფინანსები პროფესორი ვახტანგ ჭარაია

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი უწყებათაშორისი საბჭოს გადაწყვეტილებით სასწავლო პროცესი პირველ აპრილამდე არ განახლდება. შესაბამისად, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი ჩვეული რეჟიმით აღარ გაგრძელდება.16 მარტიდან საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი ონლაინ სწავლების რეჟიმზე გადადის, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში თითოეული თქვენგანის მაქსიმალური ჩართულობა, ინფორმაციას ონლაინ სწავლების პროცესის წარმართვისა და ყველა მნიშვნელოვანი დეტალის შესახებ მიიღებთ თქვენს ელექტრონულ ფოსტებზე, ამიტომ E-mail-ები […]

კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი, აკადემიური პერსონალის შერჩევის მიზნით, აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად: 1. საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტი   მიმართულება: საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი – ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანსია) 2.საინჟინრო ფაკულტეტიმიმართულება: საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია – ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანსია) 3.ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტიმიმართულება: ფინანსები – პროფესორი (1 ვაკანსია) აუცილებელი პირობა: აფილირება საქართველოს საავიაციო უნივერისტეტთან. ძირითადი კრიტერიუმები აკადემიური […]