Category Archives: განცხადებები

დაიწყო შიდა მობილობა 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა  განცხადების მიიღება იწარმოებს  2020 წლის 20 ივლისიდან 21 აგვისტოს   ჩათვლით, 10 სთ-დან 17 სთ-მდე,  I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 405. შიდა მობილობის მსურველმა სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები: ა.   განცხადება სსუ-ს რექტორის სახელზე; ბ.  პირადობის მოწმობის ასლი; გ. სტუდენტის სასწავლო ბარათი, რომელშიც მითითებული […]

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან  გადმოსვლის მსურველებმა 2020 წლის 31 ივლისიდან 19 აგვისტოს   18:00 საათამდე  უნდა გაიარონ რეგისტრაცია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ პორტალზე students.emis.ge სტუდენტები, რომლებიც მოიპოვებენ მობილობის წესით საავიაციო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლებას (ელექტრონულ პორტალზე მობილობის შედეგების გამოქვეყნების ვადაა 24 აგვისტო), არაუგვიანეს 10 სექტემბრისა უნდა გამოცხადდნენ  […]

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგები

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 13.02.2020 წელს გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი ღია  კონკურსის გამარჯვებულები არიან: ფაკულტეტი  მიმართულება აკადემიური თანამდებობა სახელი, გვარი საფრენოსნო მომზადების საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი ასოცირებული პროფესორი დიმიტრი ლომიძე საინჟინრო საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია ასოცირებული პროფესორი ნიკა თიკანაშვილი ბიზნესის ადმინისტრირების ფინანსები პროფესორი ვახტანგ ჭარაია

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი უწყებათაშორისი საბჭოს გადაწყვეტილებით სასწავლო პროცესი პირველ აპრილამდე არ განახლდება. შესაბამისად, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი ჩვეული რეჟიმით აღარ გაგრძელდება.16 მარტიდან საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი ონლაინ სწავლების რეჟიმზე გადადის, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში თითოეული თქვენგანის მაქსიმალური ჩართულობა, ინფორმაციას ონლაინ სწავლების პროცესის წარმართვისა და ყველა მნიშვნელოვანი დეტალის შესახებ მიიღებთ თქვენს ელექტრონულ ფოსტებზე, ამიტომ E-mail-ები […]

კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი, აკადემიური პერსონალის შერჩევის მიზნით, აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად: 1. საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტი   მიმართულება: საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი – ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანსია) 2.საინჟინრო ფაკულტეტიმიმართულება: საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია – ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანსია) 3.ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტიმიმართულება: ფინანსები – პროფესორი (1 ვაკანსია) აუცილებელი პირობა: აფილირება საქართველოს საავიაციო უნივერისტეტთან. ძირითადი კრიტერიუმები აკადემიური […]

თურქეთის საელჩოს სტიპენდია სტუდენტებისთვის

თურქეთის საელჩომ გამოაცხადა სტიპენდიები საქართველოს მოქალაქე სტუდენტებისათვის. სტიპენდიების მოსაპოვებლად განაცხადის შევსება/გაგზავნა უნდა მოხდეს 2020 წლის 20 თებერვლამდე შემდეგი ბმულის გამოყენებით:https://turkiyeburslari.gov.tr/en

ლატვიის განათლების განვითარების სააგენტოს სტიპენდია სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისთვის

ლატვიის განათლების განვითარების სააგენტომ გამოაცხადა სტიპენდიები საქართველოს მოქალაქე სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისათვის განაცხადის შევსება/გაგზავნა უნდა მოხდეს 2020 წლის 1 აპრილის ჩათვლით შემდეგი ბმულის გამოყენებით:http://viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/

დისერტაციის დაცვა

2020 წლის 6 თებერვალს 14 00-ზე საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის I კორპუსის საკონფერენციო დარბაზში (N407) გაიმართება საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის ,,საფრენი აპარატების დაპროექტება“ დოქტორანტის გიორგი ოქროპირიძის დისერტაციის დაცვა თემაზე ,,საჰაერო ხომალდის ფრთის შემონაკერის კომპოზიციური მასალის გაანგარიშება მდგრადობაზე“. ხელმძღვანელი: პროფესორი გელა ყიფიანი რეცენზენტები: პროფესორი აკაკი დუმბაძე; ასოცირებული პროფესორი ფატიმა ვერულაშვილი

სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებელი ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო პერსონალის შერჩევის მიზნით ცხადდება ღია კონკურსი შემდეგი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად: მიმართულება: საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციამთავარი მეცნიერი თანამშრომელი – 3 ვაკანსიაუფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 2 ვაკანსიამეცნიერი თანამშრომელი – 2 ვაკანსიაპოსტდოქტორანტი – 1 ვაკანსიამიმართულება: საფრენი აპარატების დაპროექტება და ტექნოლოგიებიმთავარი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 ვაკანსიაუფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 2 ვაკანსიამეცნიერი თანამშრომელი – 2 […]

მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ

2019-2020 წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის პროცესი დაიწყო. მსურველებლმა დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში.