აბიტურიენტთა საყურადღებოდ !

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 2021 წელს აცხადებს მიღებას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (პილოტი)

   • კვალიფიკაცია: საჰაერო ხომალდის მართვის ბაკალავრი
   • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: უცხო ენა, მათემატიკა, ქართული ენა და ლიტერატურა.
   • ადგილების რაოდენობა: 70
   • წლიური საფასური: 15 000
   • დამატებითი მოთხოვნა: I კლასის სამედიცინო სერთიფიკატის ასაღებად მიმართეთ უნივერსიტეტს მისამართზე: mail@ssu.edu.ge

 საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია

   • კვალიფიკაცია: საავიაციო ინჟინერიის ბაკალავრი
   • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: მათემატიკა, უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა.
   • ადგილების რაოდენობა: 120
   • წლიური საფასური: 3000

საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება

   • კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი მექანიკის ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში
   • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: მათემატიკა, უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა.
   • ადგილების რაოდენობა: 80
   • წლიური საფასური: 3000

საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია

   • კვალიფიკაცია: საავიაციო ინჟინერიის ბაკალავრი
   • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: მათემატიკა, უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა.
   • ადგილების რაოდენობა: 100
   • წლიური საფასური: 3000 ლარი

ინფორმაციული სისტემები ავიაციაში

   • კვალიფიკაცია: ინფორმაციული სისტემების ბაკალავრი
   • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: მათემატიკა, უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა.
   • ადგილების რაოდენობა: 70
   • წლიური საფასური: 3000

საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი

   • კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში
   • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა ან ისტორია.
   • ადგილების რაოდენობა: 180
   • წლიური საფასური: 3000

საჰაერო ტრანსპორტის ფინანსური აღრიცხვა

   • კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსებში
   • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა.
   • ადგილების რაოდენობა: 50
   • წლიური საფასური: 3000