აბიტურიენტთა საყურადღებოთ !

 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი  2021 წელს აცხადებს მიღებას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამბზე:

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია

  • კვალიფიკაცია: საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია
  • გამოცდა: ქართული ენა და ლიტერატურა, პრიორიტეტულია მათემატიკა და უცხო ენა.
  • ადგილების რაოდენობა: 70
  • წლიური საფასური: 15 000
  • დამატებითი მოთხოვნა: საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის ფაკულტეტზე მოსახვედრად საჭიროა I კლასის სამედიცინო სერთიფიკატის ქონა.
  • შენიშვნა: შესაძლოა მოხდეს სწავლის საფასურის ცვლილება, საწვავ-საპოხი მასალებისა და სათადარიგო ნაწილების არანაკლებ 10 %-ით გაზრდის შემთხვევაში.

 

  საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია

  • კვალიფიკაცია: საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია
  • გამოცდა: ქართული ენა და ლიტერატურა, პრიორიტეტი ენიჭება მათემატიკასა და უცხო ენას
  • ადგილების რაოდენობა: 120
  • წლიური საფასური: 3000

 

საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება

  • კვალიფიკაცია: საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება
  • გამოცდა: ქართული ენა და ლიტერატურა, აღნიშნულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პრიორიტეტი ენიჭება უცხო ენასა და მათემატიკას.
  • ადგილების რაოდენობა: 80
  • წლიური საფასური: 3000

 

 

საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია

 

  • კვალიფიკაცია: საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია
  • გამოცდა: ქართული ენა და ლიტერატურა, პრიორიტეტი ენიჭება მათემატიკასა და უცხო ენას.
  • ადგილების რაოდენობა: 100
  • წლიური საფასური: 3000 ლარი

 

ინფორმაციული სისტემები ავიაციაში

 

  • კვალიფიკაცია: ინფორმაციული სისტემები ავიაციაში
  • გამოცდა: ქართული ენა და ლიტერატურა, პრიორიტეტი ენიჭება მათემატიკასა და უცხო ენას.
  • ადგილების რაოდენობა: 70
  • წლიური საფასური: 3000

 

 

 

საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი

 

  • კვალიფიკაცია: საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი

გამოცდა: პრიორიტეტები ენიჭება როგორც ქართულსა და უცხო ენებს, ასევე ისტორიასა და მათემატიკას.

  • ადგილების რაოდენობა: 180
  • წლიური საფასური: 3000

 

 

საჰაერო ტრანსპორტის ფინანსური აღრიცხვა

 

  • კვალიფიკაცია: საჰაერო ტრანსპორტის ფინანსური აღრიცხვა
  • გამოცდა: ქართული ენა და ლიტერატურა, აღნიშნულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პრიორიტეტი ენიჭება უცხო ენასა და მათემატიკას.
  • ადგილების რაოდენობა: 50
 • წლიური საფასური: 3000