აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

        საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 2022 წელს აცხადებს მიღებას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 

      საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (პილოტი)

   • კვალიფიკაცია: საჰაერო ხომალდის მართვის ბაკალავრი
   • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა/ფიზიკა.
   • ადგილების რაოდენობა: 80 (მათემატიკა-70, ფიზიკა-10)
   • წლიური საფასური: 30 000
   • დამატებითი მოთხოვნა: I კლასის სამედიცინო სერთიფიკატის ასაღებად მიმართეთ უნივერსიტეტს მისამართზე: mail@ssu.edu.ge

     დამატებითი ინფორმაციის სანახავად ეწვიეთ ბმულს

 

      საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია

   • კვალიფიკაცია: საავიაციო ინჟინერიის ბაკალავრი
   • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა/ფიზიკა.
   • ადგილების რაოდენობა: 120 (მათემატიკა-100, ფიზიკა-20)
   • წლიური საფასური: 4000

     დამატებითი ინფორმაციის სანახავად ეწვიეთ ბმულს

 

      საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება

   • კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი მექანიკის ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში
   • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა/ფიზიკა.
   • ადგილების რაოდენობა: 100 (მათემატიკა-80, ფიზიკა-20)
   • წლიური საფასური: 3000

     დამატებითი ინფორმაციის სანახავად ეწვიეთ ბმულს

 

     საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია

   • კვალიფიკაცია: საავიაციო ინჟინერიის ბაკალავრი
   • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა/ფიზიკა.
   • ადგილების რაოდენობა: 100 (მათემატიკა-80, ფიზიკა-20)
   • წლიური საფასური: 3000

     დამატებითი ინფორმაციის სანახავად ეწვიეთ ბმულს

 

      ინფორმაციული სისტემები ავიაციაში

   • კვალიფიკაცია: ინფორმაციული სისტემების ბაკალავრი
   • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა/ფიზიკა.
   • ადგილების რაოდენობა: 80 (მათემატიკა-70, ფიზიკა-10)
   • წლიური საფასური: 3000

     დამატებითი ინფორმაციის სანახავად ეწვიეთ ბმულს

 

      საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი

   • კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში
   • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა/ისტორია.
   • ადგილების რაოდენობა: 200 (ისტორია-170, მათემატიკა-30)
   • წლიური საფასური: 3000

     დამატებითი ინფორმაციის სანახავად ეწვიეთ ბმულს

 

      პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები:

       საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტის მიმართულებით:

   • საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (CPL-A);
   • საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (CPL-H);

       საინჟინრო ფაკულტეტის მიმართულებით:

   • საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება (B1.1);
   • საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება (B2);

       პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მოქმედებს სახელმწიფო ვაუჩერული დაფინანსება.

     დამატებითი ინფორმაციის სანახავად ეწვიეთ ბმულს