საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი (საბაკალავრო)

საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი (საბაკალავრო)