ვებ-გვერდი მზადების პროცესშია!

ადმინისტრაცია

ადმინისტრაცია

რექტორი

სამსახურების ხელმძღვანელები

staff-cover-img

საავიაციო უსაფრთხოების (SMS) მენეჯერი

ჩადუნელი პავლე
staff-cover-img

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი

შერაზადიშვილი მაია
staff-cover-img

იურისტი

გიორგი გაბელია
staff-cover-img

ტექნიკური მომსახურების სასწავლო ცენტრი ხელმძღვანელი

ბუიძე ბექა
staff-cover-img

ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი

ჩადუნელი მარეხი
staff-cover-img

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი

მაისურაძე ანდრო
staff-cover-img

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური უფროსი

თავაძე ნინო
staff-cover-img

ადმინისტრაციის უფროსი

აბაზაძე თორნიკე
staff-cover-img

შრომის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი

ალანია დავით
staff-cover-img

დასაქმებისა და კარიერული განვითარების მენეჯერი

staff-cover-img

ადამიანური რესურსების მენეჯერი

ხრიკული ლელა
staff-cover-img

საქმისწარმოების მენეჯერი

ხარაიშვილი თვალშავა
staff-cover-img

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ზერეკიძე ნინო
staff-cover-img

სამეურნეო საქმეთა მენეჯერი

ბადალაშვილი შოთა
staff-cover-img

ფინანსური სამსახური უფროსი

ჯამაგიძე ეკა
staff-cover-img

საერთაშორისო საავიაციო ტრენინგ ცენტრი უფროსი

ბრეგაძე ოთარი
staff-cover-img

საფრენად ვარგისობის კომბინირებული საწარმოს უფროსი

ლომიძე გიორგი
staff-cover-img

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი

ევგენიძე გიორგი