ნიკა თიკანაშვილი

ნიკა თიკანაშვილი

ნიკა თიკანაშვილი

რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში, საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი

ენები:

 • ქართული (მშობლიური)
 • ინგლისური (სრულყოფილად)
 • რუსული (კარგად)
 • თურქული (ელემენტარული)

სამუშაო გამოცდილება

 • მარტი 2020 – დღემდე; საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი – რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში, საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი
 • მაისი 2019 – დღემდე; საქართველოს წარმომადგენელი ევროკავშირის ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში – E S U საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაცია
 • იანვარი 2020 – დღემდე; საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს წევრი – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
 • ოქტომბერი 2018 – იანვარი 2020; აკრედიტაციის ექსპერტი – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
 • 2014- 2105; სტუდენტური გაერთიანების საერთაშორისო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი – ვარშავის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი

განათლება და პრაქტიკა:

 • 2019 – საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი – ინჟინერიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციაში
 • 2017-2018 შ.პ.ს საქაერონავიგაცია – სასწავლო პრაქტიკა
 • 2016-2017 რიგის ტრანსპორტისა და ტელეკომუნიკაციების ინსტიტუტი (ლატვია) დოქტორანტურის კურსი ლატვიის სახელმწიფო გრანტის ფარგლებში
 • 2015-2016 ვარშავის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (პოლონეთი) – მაგისტრატურის კურსი Erasmus-ის გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში
 • 2013-2014 მიუნხენის საავიაციო სასწავლო დაწესებულება “Avionik Straubing” (გერმანია) სწავლება-სტაჟირება
 • 2010-2014 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი – ბაკალავრი ავიაციის ინჟინერის სპეციალობით (წარჩინებით)
 • 1998-2010 ქ. ხაშურის დიმიტრი ყიფიანის სახელობის სკოლა პანსიონი (წარჩინების მედლით)

დიპლომები და სერტიფიკატები:

 • ინგლისური ენის სერტიფიკატი, დონე Advance C1, (Tbilisi language centre);
 • რუსული ენის სერტიფიკატი, დონე B1, (WUT Foreign Language Centre, Poland);
 • ვარშავის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის საპატიო წევრობის დამადასტურებელი  სერტიფიკატი (WUT Student’s Union,Poland);
 • ავიონიკისა და შემდეგი რადიოსანავიგაციო მოწყობილობების: COM/NAV, XPDR, DME, საწარმოო პრაქტიკის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (Avionik Straubing, Germany);
 • საფრენოსნო საწაფის ტექნიკური მომსახურების ჩატარების დაშვების დამდასტურებელი სერტიფიკატი, SOFTEKSIM;
 • “Erasmus Mundus” გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, ვარშავის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში, მაგისტრატურის წარმატებულად სწავლების დამადასტურებელი სერტიფიკატი;
 • ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA)-ს მიერ ჩატარებულ ტრენინგებზე დასწრების დამადასტურებელი სერტიფიკატები Part M & Quality Auditing Essentials (SOFEMA Aviation Services);
 • სერტიფიკატი კომპიუტერული კურსების წარჩინებით გავლისათვის (MS Office).

საერთაშორისო კონფერენციები და ტრეინინგები

 • ევროპის საბჭოს ახალგაზრდობის დეპარტამენტის ტრეინინგი „თანამშრომლობის და პარტნიორობის გაძლიერება ახალგაზრდების მონაწილეობის მიზნით“ 24-28 თებერვალი 2020 წ. სტრასბურგი, საფრანგეთი.
 • ევროპის სტუდენტური გაერთიანების 39-ე კონვენცია, 15-18 თებერვალი 2020 წ. ლარნაკა, კვიპროსი.
 • ევროპის სტუდენტური გაერთიანების საბჭოს 77-ე შეხვედრა, 2-7 დეკემბერი 2019წ. ვალეტა, მალტა.
 • ევროპის სტუდენტური გაერთიანების საბჭოს 76-ე შეხვედრა, 6-11 მაისი 2019წ. სოფია, ბულგარეთი.
 • რიგის საავიაციო ფორუმი, 13.06. 2019 რიგა, ლატვია.
 • საერთაშორისო კონფერენცია საჰაერო ტრანსპორტი & რეგიონის განვითარება „ ATARD 2019” 23-26 მარტი 2019 წ. ლას-პალმასი, ესპანეთი;
 • ევროპის VII საერთაშორისო საავიაციო კონფერენცია „EAC-2018” 6-7 ნოემბერი 2018 წ. ათენი, საბერძნეთი;
 • საჰაერო ტრანსპორტირების კვლევის რიგით VIII საერთაშორისო კონფერენცია „ICRAT’18 ” 25-29 ივნისი 2018 წ. ბარსელონა, ესპანეთი;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „EAC-2018” 6-7 ნოემბერი 2018 წ. ათენი, საბერძნეთი.
 • საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „RatSif 2017” 8-10 დეკემბერი 2017 წ. რიგა, ლატვია;
 • რიგით IV საჰაერო მოძრაობის მართვის გლობალური გეგმის საერთაშორისო კონფერენცია „Digital Transport Days” 8-10 ნოემბერი 2017წ. ტალინი, ესტონეთი;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია მექანიკასა და აერონავტიკაში „ CIMA 2016“, 18-21 ოქტომბერი 2017 წ, ალჟირი, ალჟირი;
 • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის სტუდენტთა VII ღია სამეცნიერო კონფერენცია, 25-26 მაისი 2013წ, თბილისი, საქართველო.

პროექტები  

 • ლატვიის განათლების განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული სამეცნიერო გრანტის პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული კვლევითი საქმიანობა;
 • პროექტ “COST Action -ATARD” საჰაერო ტრანსპორტი და რეგიონული განვითარება, ახლო მეზობელი ქვეყნის წარმომადგენელი, კომისიის წევრი;
 • Together Mowing Forward პროექტის ფარგლებში გრანტი იძულებით გადაადგილებული სტუდენტების მხარდასაჭერად „Capacity Building of IDP (refugee) in Georgia, გამცემი ევროპის სტუდენტური გაერთიანება;
 • გამარჯვებული შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტში დოქტორანტებისათვის;
 • გამარჯვებული შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტში ახალგაზრდა მეცნიერთათვის.            

პუბლიკაციები  

 • ონტოლოგიური მოდელი ადამიანურ კომპეტენციათა შეფასებისათვის საქართველოს საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემაში, Transport and Telecommunication, 2019, volume 20, no. 3, 279–285, (ISSN 1407-6179, indexed in Scopus, Web of Science and others scientific databases);
 • ადამიანის ფაქტორთა ზეგავლენის ტაქსონომია საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემაში, RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE Volume 12. No. 2 – 2017, 13-15;
 • ონტოლოგიაზე დაფუძნებული მიდგომა საჰაერო მოძრაობის მართვის პერსონალის სასწავლო პროგრამების სინთეზისათვის „ACTUAL PROBLEMS OF EDUCATION (MIP 2018)“ 25-26;

სტიპენდიები

 • Erasmus+ სტიპენდია ლიტვის კაზიმიერას სამინავიჩიუს უნივერსიტეტში, გამცემი European Commission;
 • ლატვიის სახელმწიფო სტიპენდია კვლევისათვის 2017/2018, გამცემი ლატვიის განათლების განვითარების სააგენტო;
 • Erasmus Mundus-ის სტიპენდია ვარშავის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში, გამცემი European Commission;
 • სტიპენდია საერთაშორისო სიმპოზიუმში მონაწილეობისათვის, გამცემი Eurocontrol;
 • სტიპენდია სადოქტორო კვლევისათვის, გამცემი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
 • Erasmus+ სტიპენდია ჟეშუვის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში, გამცემი European Commission;
 • სტიპენდია ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევებისთვის, გამცემი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.