კონტაქტი

კონტაქტი

დაგვიკავშირდით

მისამართი

თბილისი, ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, 0103

ტელეფონი

+995 (32) 277 65 71
+995 (32) 277 31 38

საბანკო რეკვიზიტები

შპს “საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი”.
სს “პროკრედიტბანკის” თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

ელ-ფოსტა

mail@ssu.edu.ge