დასაქმება

დასაქმება

დასაქმება და კარიერული განვითარება

ჩვენი მისიაა საზოგადოებას შევთავაზოთ საავიაციო სფეროში მრავალწლიან გამოცდილებაზე დაფუძნებული და თანამედროვე სასწავლო მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზაზე განხორციელებული საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი და პროფესიული განათლება – საფრენოსნო მომზადების, საავიაციო ინჟინერიისა და ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით; მოვამზადოთ კვალიფიციური კურსდამთავრებულები და ხელი შევუწყოთ მათი პიროვნული თვისებების განვითარებას, რომელიც დაეხმარება მათ ჩამოყალიბდნენ დარგის პროფესიონალებად; კვლევისა და აღმოჩენის კულტურის განვითარებით და ახალი ცოდნის შექმნით ვუპასუხოთ საავიაციო სფეროს ადგილობრივ და გლობალურ გამოწვევებს.
დასაქმების მენეჯერის მუშაობის მიმართულებებია:
  • უნივერსიტეტის პარტნიორებთან ეფექტური კომუნიკაციის დამყარება სტუდენტთა დასაქმებისთვის;
  • სტუდენტების დასაქმებისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა;
  • სტუდენტებისთვის ინფორმაციის მიწოდება არსებული ვაკანსიებისა და სტაჟირებების შესახებ;
  • კურსდამთავრებულთა საჭიროებების მათი კარიერული წინსვლის ხელშეწყობის მიზნით შესწავლა და მათი ინფორმირება უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისა და აქტივობების შესახებ;
  • სტუდენტებისათვის სხვადასხვა ტრეინინგებისა და ვორკშოპების ორგანიზება დასაქმებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის;
  • ორგანიზებას უწევს სტუდენტების შეხვედრებს პოტენციურ დამსაქმებლებთან;
  • წარმატებულ კურსდამთავრებულებთან სტუდენტების შეხვედრების დაგეგმვა;

საკონტაქტო ინფორმაცია:

პარტნიორი კომპანიები: