ინფორმაცია აბიტურიენტებისთვის

ინფორმაცია აბიტურიენტებისთვის

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 2024 წელს აცხადებს მიღებას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (პილოტი)
 • კვალიფიკაცია: საჰაერო ხომალდის მართვის ბაკალავრი
 • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა/ფიზიკა.
 • ადგილების რაოდენობა: 80 (მათემატიკა-70, ფიზიკა-10)
 • წლიური საფასური: 30 000₾
 • დამატებითი მოთხოვნა: I კლასის სამედიცინო სერთიფიკატის ასაღებად მიმართეთ უნივერსიტეტს მისამართზე: mail@ssu.edu.ge
საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია
 • კვალიფიკაცია: საავიაციო ინჟინერიის ბაკალავრი
 • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა/ფიზიკა.
 • ადგილების რაოდენობა: 120 (მათემატიკა-100, ფიზიკა-20)
 • წლიური საფასური: 4000₾
საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება
 • კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი მექანიკის ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში
 • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა/ფიზიკა.
 • ადგილების რაოდენობა: 100 (მათემატიკა-80, ფიზიკა-20)
 • წლიური საფასური: 3000₾
საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია
 • კვალიფიკაცია: საავიაციო ინჟინერიის ბაკალავრი
 • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა/ფიზიკა.
 • ადგილების რაოდენობა: 100 (მათემატიკა-80, ფიზიკა-20)
 • წლიური საფასური: 3000₾
 •  
ინფორმაციული სისტემები ავიაციაში
 • კვალიფიკაცია: ინფორმაციული სისტემების ბაკალავრი
 • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა/ფიზიკა.
 • ადგილების რაოდენობა: 80 (მათემატიკა-70, ფიზიკა-10)
 • წლიური საფასური: 3000₾
საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი
 • კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში
 • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა/ისტორია.
 • ადგილების რაოდენობა: 200 (ისტორია-170, მათემატიკა-30)
 • წლიური საფასური: 3000₾
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები:

 საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტის მიმართულებით:

 • საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (CPL-A);
 • საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (CPL-H);

საინჟინრო ფაკულტეტის მიმართულებით:

 • საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება (B1.1);
 • საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება (B2);

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მოქმედებს სახელმწიფო ვაუჩერული დაფინანსება.