საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია (ინგლისური)

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია (ინგლისური)

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია (ინგლისური)

აკადემიური საფეხური:

მაგისტრატურა

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის მაგისტრი

სწავლების ენა:

ინგლისური

დეკანი:

ნიკა თიკანაშვილი
პროფესორი 
+995 595 04 08 08 
n.tikanashvili@ssu.edu.ge

პროგრამის ხელმძღვანელი:

ანდრო მაისურაძე
პროფესორი 
+995 599 97 13 71 
a.maisuradze@ssu.edu.ge