რატომ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი?

რატომ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი?

რატომ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი?

 • საკუთარი საქმის პროფესიონალი და პრაქტიკოსი ლექტორები
 • თანამედროვე სასწავლო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა
 • თბილისის ცენტრში 2 კეთილმოწყობილი კორპუსი
 • ქალაქ თელავში მდებარე თანამედროვე ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკით აღჭურვილი აეროპორტი
 • თვითმფრინავები Tecnam P2008JC, Tecnam P2006T, Tecnam P-Mentor,    Aeroprakt A-22ls და Boeing 737-200
 • ევროპული სტანდარტების შესაბამისი FNPT II MCC კლასის თვითმფრინავებისა და შვეულმფრენების სიმულატორები
 • კეთილმოწყობილი სპეციალიზირებული ლაბორატორიები
 • საერთაშორისო საავიაციო ტრეინინგ ცენტრი
 • სტუდენტთა კეთილმოწყობილი საერთო საცხოვრებელი ქ. თელავში.
 • უცხოეთში დასაქმების შესაძლებლობა
 • გაცვლითი პროგრამები ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში
 • ადგილობრივ და საერთაშორისო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის შესაძლებლობა
 • აქტიური და მრავალფეროვანი სტუდენტური ცხოვრება
 • დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი
 • პერსპექტიული და მაღალანაზღაურებადი პროფესიები
 • უნივერსიტეტში მოქმედი კარიერული განვითარების და დასაქმების ცენტრის მხრიდან მაქსიმალური ხელშეწყობა
Play Video