საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება (B1.1 & B2)

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება (B1.1 & B2)

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება (B1.1 & B2)

აკადემიური საფეხური:

პროფესიული პროგრამა

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება

სწავლების ენა:

ინგლისური

დეკანი:

ნიკა თიკანაშვილი
პროფესორი 
+995 595 04 08 08 
n.tikanashvili@ssu.edu.ge

პროგრამის ხელმძღვანელი:

არია ნაზარფარვარ
ასოცირებული პროფესორი 
+995 557 57 65 91
a.nazarparvar@ssu.edu.ge