Category Archives: სიახლეები

2020 წლის შემაჯამებელი შეხვედრა უნივერსიტეტის პარტნიორ კომპანიებთან

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის დასაქმებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ორგანიზებით ჩატარდა 2020 წლის შემაჯამებელი შეხვედრა უნივერსიტეტის პარტნიორ კომპანიებთან. სააავიაციო უნივერსიტეტისთვის პარტნიორ კომპანიებთან ურთიერთთანამშრომლობა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ამიტომ ეს შეხვედრაც, წინგადადგმული ნაბიჯია პარტნიორობის გაღრმავებისთვის და მომავალი ერთობლივი სამუშაოების მეტი ეფექტურობისთვის. შეხვედრაზე ვახსენეთ და განვიხილეთ ისეთი თემები, როგორებიცაა: პროგრამების აკრედიტაციები, კოვიდ-19 პანდემიის დროს […]

საქართველოს საავიაციო უნივერიტეტის ორგანიზებით, სტუდენტთა მე-14 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ონლაინ კონფერენცია გაიმართა

დღეს, 7 დეკემბერს საქართველოს საავიაციო უნივერიტეტის ორგანიზებით, სტუდენტთა მე-14 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ონლაინ კონფერენცია გაიმართა. ღონისძიება სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (იკაოს) დაარსებისა და სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო დღეს მიეძღვნა. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ უნივერსიტეტის დოქტორანტები, მაგისტრანტები, ბაკალავრიატის ქართული და ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტები, ასევე, პარტნიორი უნივერსიტეტების წარმომადგენლები უცხოეთიდან.

სტუდენტთა მე-14 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ონლაინ კონფერენცია

მიმდინარე წლის 7 დეკემბერს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მე-14 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ონლაინ კონფერენცია გაიმართება. კონფერენცია ეძღვნება  იკაოს დაარსებისა და  სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო დღეს. კონფერენციაზე რეგისტრაციის მიზნით საჭიროა მოხსენების თეზისის გამოგზავნა შემდეგ საფოსტო მისამართზე  gi.mushkudiani@ssu.edu.ge მიმდინარე წლის  4 დეკემბრის ჩათვლით. ონლაინ კონფერენცია დაიწყება 7 დეკემბერს 13:00 საათზე, გახსნას უხელმძღვანელებს რექტორი, პროფესორი სერგო ტეფნაძე. იხილეთ თეზისის შედგენის ინსტრუქცია.

სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 30 ოქტომბერს გაიმართება

მიმდინარე წლის 30 ოქტომბერს, საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაციის მიერ, მისი წევრი საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის მომართვის საფუძველზე ჩატარდება აღნიშნული უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები ონლაინ რეჟიმში.არჩევნებში მონაწილეობის სურვილის მქონე სტუდენტურ გაერთიანებებს რეგისტრაციის გავლა შეუძლიათ შემდეგ საფოსტო მისამართზე:gsoa.international@gmail.com მინდინარე წლის 28 ოქტომბრის 20:00 საათამდე.რეგისტრაციის გასავლელად საჭიროა:სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფის მიმართვა ასოციაციის სახელზე;საინიციატივო ჯგუფის დასახელება და სტუდენტთა პროპორციული სიაფაკულტეტების მიხედვით;სიას […]

გაეროს ახალგაზრდა პროფესიონალთა პროგრამა

(YPP) გაეროს ახალგაზრდა პროფესიონალთა პროგრამა (UN Young Professionals Program – YPP) ყოველწლიური დასაქმების ინიციატივაა, რომელიც მიზნად ისახავს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გამორჩეული და მაღალკვალიფიციური ახალგაზრდა პროფესიონალების შერჩევას და დასაქმებას გაეროში. ახალგაზრდა პროფესიონალთა პროგრამა შემდეგ ეტაპებს მოიცავს: განაცხადის წარდგენა, ორეტაპიანი ონლაინ გამოცდა და გასაუბრება. ის კანდიდატები, რომლებიც წარმატებით გაივლიან განაცხადის წარდგენის, გამოცდებისა და გასაუბრების ფაზებს, მოხვდებიან გაეროს […]

ონლაინ ლექციებზე დასწრების ინსტრუქცია

21 სექტემბერს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი ონლაინ რეჟიმში განახლდება. იხილეთ თანდართული ფაილი, რომელშიც მოცემულია Google Meet-ის ინსტრუქცია.

სოციალური დაფინანსების მოპოვების მსურველთათვის

2020 წლის 27 აგვისტოს №534 დადგენილებით განისაზღვრა “უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სოციალური პროგრამის ფარგლებში იმ სტუდენტების სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების ოდენობა და პირობები რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე სწავლობენ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე”. აღნიშნული მთავრობის დადგენილება ითვალისწინებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ჩარიცხული – მაღალმთიანი სოფლის სტატუსის მქონე სკოლის კურსდამთავრებულების, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირების, აზერბაიჯანულენოვანი/სომხურენოვანი […]

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

სტუდენტებისათვის, რომლებმაც 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე მოიპოვეს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლება, რეგისტრაცია დაიწყება გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ საბოლოო სიების გამოქვეყნებისთანავე. რეგისტრაციის გასავლელად დაგჭირდებათ: სრული საშუალო განათლების ატესტატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი; პირადობის მოწმობის ასლი; დაბადების მოწმობის ასლი; სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისათვის); ოთხი ფოტოსურათი, ზომით 3X4-ზე  სურათის ელექტრონული ვერსია. ცნობა […]

სახელმწიფო სტიპენდიები – განვითარებადი ქვეყნები

ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობა გთავაზობთ სტიპენდიებს საერთაშორისო განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში, განვითარებადი ქვეყნებიდან უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა ჩეხეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის მხარდასაჭერად. ზოგადი ინფორმაცია ჩეხეთის სახელმწიფო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლისთვის განვითარებადი ქვეყნების მოქალაქეებზე სტიპენდიების გაცემა, ჩეხეთის რესპუბლიკის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი ნაწილია და აქვს დიდი ტრადიცია. 1950-იანი წლების ბოლოდან დღემდე, 20 000 – ზე მეტმა უცხოელმა მოქალაქემ […]

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტმა 7-წლიანი აკრედიტაცია მოიპოვა

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში  საინჟინრო ფაკულტეტზე მოქმედმა საბაკალავრო პროგრამამ “ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემები” 7-წლიანი აკრედიტაცია მოიპოვა.პროგრამის მიზნებია: კურსდამთავრებულს მისცეს საფუძვლიანი ცოდნა ინფორმაციულ ტექნოლოგიებსა და ფრენის მართვის ავტომატიზებულ სისტემებზე, რომელიც შეძლებს კომპიუტერული მეცნიერების ტექნოლოგიური ნაწილისა და საავიაციო ტექნიკის  სწრაფ და დინამიურად ცვლად გარემოში ორიენტირებას; მოამზადოს სპეციალისტი, რომელსაც შეეძლება თანამედროვე კომპიუტერულ სისტემებსა და ქსელებთან, ფრენის […]