ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი ახორციელებს საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს

საბაკალავრო პროგრამები

სამაგისტრო პროგრამა