აბიურიენტებისთვის

აბიურიენტებისთვის

დაფინანსება და სტიპენდიები:

საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტისათვის
  • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პირველ პრიორიტეტად მითითებისა და 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, უნივერსიტეტისგან 1 წლის განმავლობაში 750 ლარის ოდენობის თანადაფინანსება;
  • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პირველ პრიორიტეტად მითითებისა და 70%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, უნივერსიტეტისგან 1 წლის განმავლობაში 500 ლარის ოდენობის თანადაფინანსება;
  • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პირველ პრიორიტეტად მითითებისა და 50%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, უნივერსიტეტისგან 1 წლის განმავლობაში 250 ლარის ოდენობის თანადაფინანსება;
  • თანადაფინანსება გაგრძელდება იმ შემთხვევაში, თუ სემესტრის ბოლოს ქულების საშუალო ჯამი 91 და მეტია.

 

სასტიპენდიო პროგრამები

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში მოქმედებს სახელობითი სტიპენდიები, რომლებიც კონკურსის წესით ენიშნებათ მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტებს.

საინჟინრო და ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტებისთვის
  • კვალიფიკაცია: საავიაციო ინჟინერიის ბაკალავრი
  • ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა/ფიზიკა.
  • ადგილების რაოდენობა: 120 (მათემატიკა-100, ფიზიკა-20)
  • წლიური საფასური: 4000₾